انتشارات فرشید پرس-ناشر کتاب های دیجیتالی فرشید خیرآبادی

نشر فرشید پرس در سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت کرده و ناشر محصولات فرهنگی و آثار ادبی و هنری است. فرشید خیرآبادی صاحب امتیاز آن است.

کتاب های منتشر شده « فرشید پرس» مورد توجه رسانه های گوناگون با نگرش های گه گاه متفاوت قرار گرفته و خبر انتشار کتاب ها به صورت وسیع در فضای رسانه ای تکثیر شده است.

/ 0 نظر / 11 بازدید